Харьковчане за электротранспорт

Открытость и независимость информации о харьковском электротранспорте

  Новая версия сайта находится по адресу http://zatramvaj.org.ua!

Каталог файлов

Главная » Файлы » Законы, постановления

Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом
20.06.2008, 21:42
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 1997 р. N 386
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1735 ( 1735-2004-п ) від 23.12.2004 )
 Про затвердження Правил надання
населенню послуг з перевезень
міським електротранспортом

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002 )


Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила надання населенню послуг з перевезень
міським електротранспортом (додаються).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.24
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 1997 р. N 386

ПРАВИЛА
надання населенню послуг з перевезень
міським електротранспортом
Загальні положення
1. Ці Правила розроблено з метою забезпечення перевезення
пасажирів, що користуються міським електротранспортом - трамваями
(тролейбусами), надійного та якісного їх обслуговування, створення
умов для функціонування підприємств міського електротранспорту,
приведення системи управління транспортним процесом у
відповідність з сучасними умовами господарювання, захисту прав
споживачів. Дія Правил поширюється на виконавців, замовників і споживачів
транспортних послуг.
2. Правила розроблено згідно із Законами України "Про
транспорт"( 232/94-ВР ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ),"Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), іншими актами законодавства і регулюють відносини між
замовником, виконавцем і споживачем транспортних послуг.
3. Правила встановлюють порядок надання населенню
транспортних послуг та їх оплати, обов'язки, права й
відповідальність замовника і виконавця.
4. Питання, пов'язані з укладенням, зміною і розірванням або
продовженням терміну дії договору між замовником і виконавцем про
надання послуг міським електротранспортом (далі - договір),
вирішуються відповідно до законодавства України і цих Правил.
5. Правила користування трамваєм та тролейбусом, які
регламентують права і обов'язки виконавців і споживачів
транспортних послуг, порядок проїзду і його оплати пасажирами,
відповідальність транспортних підприємств за якісне та безпечне
перевезення пасажирів, затверджуються Держжитлокомунгоспом.
6. Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають таке
значення: виконавець - підприємство міського електротранспорту, яке
надає транспортні послуги (забезпечує транспортне обслуговування)
населенню; замовлення на транспортну послугу - завдання замовника
виконавцеві на перевезення пасажирів, що підлягають здійсненню в
наступному кварталі (році), з гарантією їх оплати; замовник - організація або установа, яка за уповноваженням
місцевого органу виконавчої влади визначає потребу населення в
транспортних послугах, розробляє і видає замовлення виконавцю та
здійснює доплату витрат, пов'язаних з державним регулюванням
тарифів на перевезення пасажирів і обслуговуванням пільгових
категорій громадян. Замовником транспортної послуги може виступати адміністрація
підприємства, працівники якого перевозяться від місця проживання
до місця роботи окремими маршрутами; маршрут - шлях руху трамвайного вагона (тролейбуса) за
встановленим розкладом між визначеними пунктами; інтервал руху - проміжок часу між відправленнями транспортних
засобів, що рухаються один за одним на певному маршруті; регулярність руху - відношення кількості рейсів, фактично
здійснених за розкладом руху, до запланованої кількості рейсів на
відповідному маршруті; розпорядчий кінцевий пункт - кінцевий пункт маршруту з
диспетчерською станцією, де ведеться облік транспортної роботи
кожної рухомої одиниці; технічний кінцевий пункт - кінцевий пункт маршруту з
маневровим пристроєм для розвороту рухомої одиниці у зворотному
напрямку; норми наповнення рухомого складу (трамвайних вагонів і
тролейбусів) - якісний показник транспортного обслуговування
населення, який визначає сумарну кількість пасажирів, що припадає
на 1 кв. метр вільної площі підлоги салону транспортного засобу з
урахуванням кількості місць для сидіння; одиниця транспортної роботи - машино-кілометр пробігу одного
конкретно визначеного транспортного засобу; розрахунковий тариф на транспортні послуги -
середньорозрахункові витрати на надання транспортних послуг з
розрахунку на одиницю транспортної роботи; споживачі транспортних послуг - пасажири, які користуються
послугами міського електротранспорту; трудність сполучення - встановлені відповідно до Державних
будівельних норм [Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень] ДБН 360-92* (далі - ДБН 360-92*) сумарні
витрати часу пасажирів на пересування їх від місця проживання до
місця роботи; транспортні послуги (транспортне обслуговування) -
перевезення пасажирів та їх багажу, а також надання інших послуг
під час перебування пасажирів у трамвайних вагонах (тролейбусах)
та на проміжних зупинках і в кінцевих пунктах маршрутів.
Порядок визначення потреби у транспортних
послугах та їх планування
7. Потреба у транспортних послугах визначається замовником на
основі регулярного і систематичного вивчення попиту із
застосуванням погоджених з виконавцем методик та врахуванням
специфічності транспортних послуг, які можуть бути надані лише в
конкретно визначений час і на конкретному маршруті.
8. Планування задоволення потреби населення в перевезеннях
повинне здійснюватися з дотриманням нормативних витрат часу на
пересування, норм наповнення трамвайних вагонів (тролейбусів) та
інтервалів руху, обгрунтованих коефіцієнтів використання рухомого
складу. Згідно з ДБН 360-92*, сумарні витрати часу на проїзд від
місця проживання до місця роботи для 90 відсотків працівників не
повинні перевищувати у містах з населенням понад 1 млн. - 45 хв.,
від 500 тис. до 1 млн.- 40 хв., від 250 до 500 тис. - 35 хв., до
250 тис. - 30 хв.), а наповнення рухомого складу - 4 чоловіки на 1
кв. метр вільної площі підлоги салону (за умови заповнення усіх
місць для сидіння). Інтервал руху повинен становити не більш як 10 хв. (за
більшого інтервалу перевезення пасажирів трамваями (тролейбусами)
проводиться за розкладом руху. На найбільш завантажених маршрутах (дільницях маршрутів)
доцільно передбачати використання автотранспорту. При цьому
повинні бути створені рівні умови як для виконавців на
електротранспорті, так і для виконавців на автомобільному
транспорті.
Порядок надання транспортних послуг
9. Транспортні послуги надаються виконавцем згідно із
замовленням, розробленим на основі обстежень пасажиропотоків, і є
невід'ємною частиною договору між виконавцем і замовником.
10. Замовлення на транспортні послуги повинне бути
довготерміновим (не менше ніж на квартал) і видаватися виконавцю
не пізніше ніж за 20 днів до початку (дня) виконання.
11. Замовлення на транспортні послуги є основним документом
для розроблення виконавцем розкладу і графіків руху та нарядів
роботи для водіїв трамвайних вагонів (тролейбусів) з дотриманням
вимог законодавства про працю.
12. Виконавець транспортних послуг повинен мати свідоцтво про
державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності.
13. Документом на право одержання транспортних послуг
споживачами є закомпостируваний абонементний талон, разовий,
місячний чи інший довготерміновий проїзний квиток або службове чи
інше посвідчення, яке згідно з законодавством дає право на
безплатний проїзд.
14. Транспортні послуги надаються на попередньо визначених
маршрутах. Створення маршрутів проводиться Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими
органами міських рад разом з виконавцями, а їх відкриття
здійснюється після обстеження пасажиропотоків, установлення
відповідності стану доріг та їх облаштування вимогам Державних
будівельних норм і Правил технічної експлуатації трамвая та
тролейбуса. У разі організації експресних маршрутів повинні бути
дотримані вимоги щодо обгрунтованої кількості зупинок, швидкості
руху, а також забезпечення пасажирів місцями для сидіння.
15. На кожний маршрут регулярних перевезень обов'язково
оформляється паспорт з включенням схеми маршруту і управління
рухом, актів заміру протяжності маршруту, повздовжнього профілю
доріг, пробного рейсу та дати обстеження пасажиропотоків. Маршрути руху трамвая (тролейбуса) погоджуються з
відповідними органами Державтоінспекції.
16. Про відкриття і закриття маршрутів та про зміни на них
населення повинне завчасно сповіщатися через засоби масової
інформації, а також з допомогою спеціальних повідомлень на
зупинках і в салонах рухомого складу.
17. Тимчасове припинення або обмеження перевезень пасажирів
міським електротранспортом може проводитись у випадках,
передбачених Правилами дорожнього руху і Правилами технічної
експлуатації трамвая та тролейбуса.
18. Технічний і санітарний стан, обладнання трамвайних
вагонів (тролейбусів), які виконують перевезення пасажирів,
повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху і Правил
технічної експлуатації трамвая та тролейбуса. За погодженням з органами Державтоінспекції на бокових
панелях кузовів трамвайних вагонів (тролейбусів) може
розміщуватися реклама.
19. Виконавець повинен забезпечити оперативне усунення
несправностей в рухомому складі або його заміну, а також
поновлення руху в терміни, встановлені нормативними документами.
20. Маршрути обладнуються диспетчерськими станціями, засобами
управління рухом, павільйонами для пасажирів, а також необхідним
санітарно-гігієнічним облаштуванням.
21. Розміщення та обладнання зупинок здійснюється відповідно
до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро-
та автомобільного транспорту.
22. У салонах трамвайних вагонів (тролейбусів) обов'язково
вивішуються Правила користування трамваєм та тролейбусом (або
витяги з них), визначаються місця для пасажирів з дітьми,
інвалідів і громадян похилого віку. Водії трамваїв (тролейбусів) зобов'язані інформувати
пасажирів про назву зупинки, порядок оплати проїзду тощо.
23. Не допускається до перевезення: багаж, ручна поклажа та інші речі з вибуховими, отруйними,
вогненебезпечними, їдкими, сморідними, наркотичними та іншими
небезпечними речовинами, а також ті, що можуть забруднити
транспортний засіб, одяг пасажирів; зброя, крім випадків, передбачених законодавством; тварини (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також
собак у намордниках за наявності повідків та кішок, з
пред'явленням документів на них, виданих ветеринарною службою); довгомірні предмети діаметром понад 20 сантиметрів і
завдовжки понад 190 сантиметрів (крім лиж); багаж, габарити якого перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів
або вагу 40 кілограмів, та ручна поклажа, що перевищує розміри 60
х 40 х 20 сантиметрів або вагу 30 кілограмів.
24. Оперативне управління транспортним процесом, облік
транспортної роботи і регулярність руху здійснює виконавець, а
контроль якості виконання транспортних послуг і облік регулярності
руху - замовник.
25. Конкретні умови виконання замовлення на транспортні
послуги визначаються у договорі між замовником і виконавцем, яким
регламентуються обсяги і якість транспортних послуг з розподілом
їх за маршрутами і часом виконання, визначаються регулярність
руху, розміри і умови оплати проїзду, обов'язки та права сторін,
порядок і термін розрахунків, відповідальність сторін і термін дії
договору, зазначаються юридичні адреси та реквізити сторін
договору.
Порядок оплати транспортних послуг
26. Оплата транспортних послуг провадиться безпосередньо
пасажирами за встановленим тарифом та їх замовником, який згідно з
договором відшкодовує витрати, пов'язані з державним регулюванням
тарифів на проїзд і обслуговуванням пільгових категорій пасажирів.
Оплата транспортних послуг пасажирами
27. Тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних
квитків у міському електротранспорті встановлюються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими
органами Львівської та Криворізької міських рад. Абонементні
талони, разові, місячні чи довготермінові проїзні квитки дають
право на проїзд тільки у тому місті, де вони придбані. Зразки проїзних документів затверджуються Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими
органами міських рад у обов'язковому порядку з назвою міста і
друкарні - їх виготівника.
28. Система оплати проїзду затверджується рішеннями Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчими
органами міських рад і повинна передбачати попереднє придбання
абонементних талонів, разових, місячних чи довготермінових
проїзних квитків або придбання їх під час поїздки в трамвайному
вагоні (тролейбусі).
29. У разі запровадження лише попередньої оплати проїзду
виконавець повинен забезпечити можливість придбання відповідних
квитків пасажирами.
30. Реалізація проїзних документів, збір проїзної плати та
контроль оплати проїзду здійснюється виконавцем.
31. Безквитковий проїзд пасажира у міському електротранспорті
тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із
законодавством.
32. Справи про адміністративні правопорушення на міському
електротранспорті розглядаються начальниками
трамвайно-тролейбусних управлінь і депо, начальниками служб руху і
районів руху, а також контролерами трамвайно-тролейбусних
управлінь. При стягнені штрафів порушникам видаються квитанції
встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої
фінансової звітності.
Оплата транспортних послуг замовником
33. Оплата замовником фактично виконаних обсягів транспортних
послуг провадиться за розрахунковим тарифом, затвердженим
Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією,
виконавчим органом міської ради як різниця добутку розрахункового
тарифу на обсяг виконаної транспортної роботи і суми виручки від
збору плати за проїзд пасажирами та плати за рекламу, оренду тощо.
34. За одиницю транспортної роботи приймається 1
машино-кілометр пробігу. Тариф встановлюється на кожний тип
рухомого складу. Розрахунковий тариф переглядається за погодженням сторін за
умови зміни цін і тарифів на матеріали, електроенергію тощо. Оплата транспортної послуги проводиться на підставі
затвердженого замовником звіту виконавця про виконану роботу.
35. Перерахування коштів виконавцю за транспортні послуги
здійснюється згідно з оперативною інформацією в терміни і в
порядку, обумовленими договором між замовником і виконавцем ( 2-3
рази на місяць). Попередні розрахунки за надання транспортних
послуг здійснюються в першій декаді місяця у розмірі до 50
відсотків. Кінцевий розрахунок за фактично надані транспортні
послуги провадяться в першій декаді місяця, що наступає за
розрахунковим, на підставі затвердженого замовником звіту про
виконаний обсяг транспортної роботи.
36. У разі припинення або зміни графіка руху на визначених
договором маршрутах з незалежних від виконавця причин (стихійне
лихо, проведення загальноміських заходів, ремонт доріг,
відсутність електроенергії, складні дорожньо-погодні умови,
дорожньо-транспортна пригода тощо) замовник здійснює оплату
транспортних послуг за плановими показниками згідно з актами, які
складаються виконавцем і затверджуються замовником не пізніше
трьох днів після його складання.
37. У разі невиконання запланованого обсягу транспортної
роботи з вини виконавця замовник оплачує лише фактично виконані
обсяги транспортної роботи.
38. У разі відволікання транспортних засобів з регулярних
маршрутів з ініціативи замовника оплата послуг здійснюється за
фактично виконану роботу, але не менше від обсягів планових
показників, передбачених договором на відповідному маршруті.
39. Одержані понад план доходи від реалізації абонементних
талонів і проїзних квитків, а також доходи від стягнення штрафів
за безквитковий проїзд пасажирів залишаються в розпорядженні
виконавця.
40. Недобір виконавцем частини запланованої виручки від
реалізації абонементних талонів, разових, місячних чи
довготермінових проїзних квитків замовником не компенсується.
41. Замовник транспортних послуг: представляє і захищає інтереси споживачів транспортних
послуг; визначає та затверджує погоджені з виконавцем обсяги
транспортної роботи, маршрути та зупинки на них, розклад та
показники регулярності руху і за встановленою формою подає
виконавцю замовлення не пізніше ніж за 20 днів до початку
виконання транспортних послуг; здійснює контроль випуску, стану і роботи на маршрутах
рухомого складу, рівня обслуговування пасажирів, достовірності
обліку транспортних послуг і регулярності руху, дотримання безпеки
руху трамваїв (тролейбусів); припиняє роботу на маршрутах рухомого складу, що не
відповідає вимогам технічних та нормативних актів; забезпечує створення належних дорожніх умов для роботи
електротранспорту (відповідний стан доріг, вчасне та якісне
прибирання їх від снігу, листя, пилу та води; дотримання відстані
наближення зелених насаджень до контактної мережі та трамвайних
колій); реалізує вимоги Правил дорожнього руху щодо переважного
руху громадського транспорту перед іншими транспортними засобами;
організує освітлення вулично-дорожньої мережі, маршрутів міського
електротранспорту, відстійних розворотних пристроїв трамвайних
вагонів, а також прибирання посадочних майданчиків на зупинках
трамваїв (тролейбусів), трамвайних ліній, суміщених з проїзною
частиною загальних міських доріг; уточнює обсяги транспортних робіт і погоджує зміни в розкладі
руху, що пропонуються виконавцем; складає разом з виконавцем паспорти маршрутів
міськелектротранспорту; не рідше ніж один раз на 5 років проводить обстеження
пасажирських потоків на транспортній мережі міста; не пізніше ніж за 5 діб видає виконавцю розпорядження
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
виконавчого органу міської ради про зміну в русі міського
електротранспорту та інформує про це населення; сприяє забезпеченню виконавця матеріально-технічними
ресурсами і новим рухомим складом, реалізації заходів з
удосконалення і облаштування маршрутної мережі, створення належних
умов для руху транспорту на маршрутах (будівництво диспетчерських
пунктів, розворотних і посадочних майданчиків, освітлення та
облаштування зупинок, ремонт і утримання в належному стані
вулично-дорожньої мережі, засобів зв'язку, встановлення дорожніх
знаків), поліпшення умов праці водіїв та соціально-побутових умов
для членів колективу виконавця.
42. Замовник має право: здійснювати попереднє планування і оперативний контроль за
виконанням установлених обсягів транспортної роботи, регулярності
руху, інших умов договору, зокрема тих, що забезпечують його
виконання, перевіряє стан усунення виявлених порушень; розміщувати в рухомому складі та на зупинках інформацію або
рекламу за попереднім погодженням з виконавцем; вносити за погодженням з виконавцем зміни до договору щодо
уточнення обсягів транспортної роботи (транспортних послуг); контролювати виконання Правил користування трамваєм та
тролейбусом, у тому числі щодо оплати проїзду; вимагати усунення недоліків у наданні послуг у терміни,
встановлені договором, та відшкодування збитків, заподіяних
здоров'ю і майну пасажирів, а також навколишньому середовищу
згідно із законодавством.
43. Виконавець: забезпечує належний рівень обслуговування пасажирів та їх
безпеки під час користування транспортними засобами, надання
транспортних послуг населенню відповідно до цих Правил; вносить пропозиції щодо формування замовлення на транспортні
послуги; складає розклад та графіки руху трамваїв (тролейбусів),
наряди роботи для водіїв, розпорядок роботи квиткових кас з
наступним поданням цих документів на погодження із замовником; забезпечує експлуатацію на маршрутах технічно справного та
обладнаного згідно з нормативними документами і в належному
санітарному стані рухомого складу, а також роботу квиткових кас та
інших об'єктів відповідно до встановленого режиму; вживає заходів до розвитку матеріально-технічної бази,
необхідної для забезпечення перевезень та обслуговування
пасажирів; організує належне інформування пасажирів у трамвайних вагонах
(тролейбусах), на зупинках та в кінцевих пунктах; забезпечує прибирання відокремлених трамвайних ліній та
посадочних майданчиків на них, а також санітарно-побутових
приміщень для водіїв та лінійних працівників, що розташовані в
зоні цих ліній; реалізує проїзні документи за затвердженою Київською,
Севастопольською міською державною адміністрацією, виконавчим
органом міської ради системою збирання проїзної плати; створює умови щодо дотримання пасажирами Правил користування
трамваєм та тролейбусом; контролює технічний стан і роботу рухомого складу на
маршрутах; забезпечує інформування пасажирів у трамвайних вагонах
(тролейбусах) про Правила користування трамваєм та тролейбусом і
порядок оплати проїзду, назви зупинок тощо. Інформаційне
забезпечення пасажирів здійснюється українською та іншою мовою з
дотриманням вимог законодавства про мови; складає разом із замовником паспорти маршрутів
міськелектротранспорту; зупиняє в разі виникнення стихійного лиха або несприятливих
погодних умов та з інших об'єктивних причин рух транспортних
засобів і негайно повідомляє про це замовника; здійснює диспетчерське керівництво рухом на маршрутах,
організує роботу з оперативного усунення технічних несправностей
рухомого складу або його заміну; щоденно подає замовникові звіт про результати роботи міського
електротранспорту за минулу добу; здійснює заходи, спрямовані на підвищення якості та культури
обслуговування пасажирів; подає замовникові щомісяця до 10 числа звіт про виконання
основних показників роботи з обслуговування пасажирів за
попередній місяць, а до 25 числа - про фактичні експлуатаційні
витрати за їх статтями (додатки N 2 і 5); несе відповідальність за збитки, заподіяні здоров'ю і майну
пасажирів, а також навколишньому середовищу згідно із
законодавством.
44. Виконавець має право: вносити пропозиції замовнику щодо уточнення обсягів
транспортної роботи і розкладу руху трамваїв (тролейбусів); тимчасово перекривати рух на окремих маршрутах у разі
стихійного лиха, несприятливих погодних умов, виникнення
дорожньо-транспортних пригод, що загрожують здоров'ю і безпеці
пасажирів; призупиняти або змінювати рух трамваїв (тролейбусів) на
маршрутах, попередньо повідомивши замовника (не менше ніж за 10
днів), якщо він не забезпечив належного стану вулично-дорожньої
мережі та умови безпеки руху.
Відповідальність замовника і виконавця
45. Якщо трамвай (тролейбус) вийшов з ладу на маршруті, а
пасажири вже оплатили вартість проїзду, то у разі пересадки на
інший трамвай (тролейбус) вони не повинні знову оплачувати проїзд.
46. Спірні питання між замовником, виконавцем і споживачами
транспортних послуг вирішуються згідно із законодавством.
47. Контроль за виконанням цих Правил здійснюють у межах
своєї компетенції відповідні структурні підрозділи Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчі органи
міських рад, Держстандарт і Держжитлокомунгосп. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)
мають право сприяти замовникам у здійсненні ними контролю за
якістю надання населенню транспортних послуг та інші права,
передбачені Законом України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ). ( Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2002-п ) від 17.08.2002 )
Категория: Законы, постановления | Добавил: Maксимильян
Просмотров: 1274 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
© Харьковчане за электротранспорт, 2007-2022